Zadania realizowane z budżetu państwa

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www.png
 • PROGRAM MALUCH + 2021
 • Placówka Promyczek- Opiekun Dzienny zapewnia opiekę dla dzieci w wieku 1-3 lata.
  W roku kalendarzowym 2021 Placówka Promyczek- Opiekun dzienny otrzymała dofinansowanie
  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Programu Maluch+ 2021
  w kwocie 80 zł miesięcznie.
  Realizacja zadania polegającego na dofinansowaniu miejsc opieki u opiekuna dziennego jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa. Wartość dofinansowania wynosi 8 160,oo zł
  oraz całkowita wartość dofinansowania na rok 2021 wynosi 8 160,00 zł.