Projekt Unijny „Promyczek-przedszkole integracyjne”

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach
RPO WM na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt: „Promyczek-Przedszkole integracyjne”
nasza placówka będzie mogła przyjąć pod swoją opiekę dodatkowo
20 dzieci: dziewczynek i chłopców do grupy integracyjnej.

 • Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chynów poprzez utworzenie 20 nowych miejsc dostosowanych do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w funkcjonującym Niepublicznym Przedszkolu Promyczek.
 • Projekt obejmuje dostosowanie i wyposażenie nowej bazy lokalowej, doposażenie placu zabaw, realizację oferty dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dla dziewczynek i chłopców uczęszczających do naszego przedszkola, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Będziemy mogli zaoferować wysokiej jakości edukację przedszkolną dla wszystkich dziewczynek i chłopców w placówce.
 • Poprzez wprowadzenie zajęć dodatkowych z wykwalifikowaną kadrą efektem projektu będzie rozwiązywanie wielu problemów wychowawczych oraz niwelowanie wad rozwojowych u dzieci,
  a także rehabilitację dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, co przełoży się na zmniejszenie kosztów opieki w przyszłości.
 • Z naszej obserwacji wynika, że niektóre dysfunkcje rozwojowe u dzieci powodują trudności
  w wyodrębnianiu siebie z otoczenia. Dzieci te mają słabą świadomość siebie i swojego ciała.
  Nasze działania umożliwią stworzenie i zrealizowanie programów terapii ruchem, np.: metodę aktywności Marianny i Christophera Knillów, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Metody te nie tylko poprawiają sprawność ruchową, ale też stymulują sprawność myślenia, koncentrację uwagi. Kształtują takie cechy charakteru jak: poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowanie, aktywność, porządek oraz umiejętność współpracy w grupie, co jest niezmiernie ważne.
 • Wartość projektu: 749 791,00zł.
 • Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 599 832,80zł.

ZAPYTANIA OFERTOWE: