Opiekun dzienny


Informacje o opłatach są wysyłane przez dziennik elektroniczny do 5 dnia każdego miesiąca.

Bierzemy pod uwagę ciężką sytuację jaka obecnie panuje w naszym kraju. Podczas, gdy placówka zostaje zamknięta z powodu wzrostu zachorowań, Państwo jako rodzice ogromnie nam pomagacie podczas zdalnej nauki. Nasze nauczycielki ze swojej strony przygotowują filmiki z zadaniami oraz filmiki z czytankami dla umilenia czasu dziecka. Lecz to Państwo jako rodzice poświęcacie czas, aby przeprowadzić z dziećmi zabawy.

Również w kwestii opłat za opiekuna dziennego jesteśmy elastyczni i podczas, gdy nasza placówka jest zamknięta opłaty czesnego są obniżone do minimum. Naszym celem jest utrzymanie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, po to aby po ponownym otwarciu placówki dzieci mogły wrócić do swoich ulubionych nauczycielek. Opłaty za catering oraz zajęcia dodatkowe nie są naliczane w okresie zamknięcia.

 • Umowa zawierana jest na okres 09.2021r.-08.2022r. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • W roku przedszkolnym 2021-2022 będą następujące opłaty:
  – 1100 zł czesne: płatne do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc
  – 13 zł całodzienne wyżywienie: śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek
  – opłata ok.23 zł/rok za ubezpieczenie OC dziecka- opłata dobrowolna
  – opłata 150 zł/rok wyprawka na przybory papiernicze i plastyczne- opłata obowiązkowa
  – sensoryka 52 zł/4 zajęcia w mcu- zajęcia dodatkowe dla chętnych
 • W roku kalendarzowym 2021 Placówka Promyczek otrzymała dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Programu Maluch+ 2021 w kwocie 80 zł miesięcznie.
  Rodzic opłaca czesne w pełnej kwocie. Po otrzymaniu transzy z urzędu zwracamy kwotę dofinansowania 80 zł za każdy miesiąc.
  Na początku każdego roku kalendarzowego otrzymujemy informację czy otrzymamy na dany rok dofinansowanie i w jakiej kwocie.
 • Dla rodzeństwa uczęszczającego do placówki, przygotowaliśmy 20 % zniżkę na opłatę za przedszkole dla
  1 dziecka. Nie dotyczy dziecka, który będzie uczestniczyło w projekcie „Promyczek-Przedszkole integracyjne”.
 • W przypadku nieobecności dziecka w placówce łącznie przez 2 tygodnie (10 dni roboczych nieprzerwanie następujących po sobie) przewidziana jest jednorazowa zniżka czesnego w kwocie 100 zł bez podania przyczyny nieobecności (choroba/ wyjazd/ wakacje).