Regulamin przedszkola

REGULAMIN

 • Przedszkole jest otwarte w dni powszednie w godzinach 6:30 – 18:00.
 •  Rodzice lub pisemnie upoważnione osoby zobowiązane są odebrać dziecko do godziny 18.
 •  Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu
  w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola.
 •  Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić odbiór dziecka pracownikowi przedszkola.
  Pracownik przekazuje dziecko rodzicowi lub innej osobie. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 •  Rodzice zobowiązani są do telefonicznego poinformowania o nieobecności dziecka do godziny 8:00. Wówczas przedszkole dokona stosownych odliczeń.
 •  Przedszkole jest czynne przez cały rok, także w wakacje. Z wyłączeniem 24.12. oraz dni między świętami, które są podawane na początku roku przedszkolnego.
 •  Odpłatność za przedszkole obowiązuje przez cały rok, także w przypadku nieobecności dziecka
  w przedszkolu.
 •  W przedszkolu dzieci jedzą 4 posiłki:
  a)Śniadanie o godzinie 9:00
  b)Obiad zupa i II danie o godzinie 12:30
  c)Podwieczorek o godzinie 15:00