• Rekrutacja do przedszkola dla dziewczynek i chłopców w ramach projektu: „Promyczek-Przedszkole integracyjne” trwa do 30.04.2021 r..
 • Rekrutacja dziewczynek i chłopców uczęszczających do przedszkola poza projektem odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń po wypełnieniu karty informacyjnej. Rekrutacja prowadzona jest cały rok
  w miarę dostępności miejsc w placówce.
 • Rekrutacja do opiekuna dziennego prowadzona jest cały rok, w miarę dostępności miejsc w placówce.

*karta zgłoszenia dziecka do przedszkola-projekt UE w wersji pdf i doc

Karta zgłoszenia do przedszkola – pdf

Karta zgłoszenia do przedszkola- word.

*karta zgłoszenia dziecka do opiekuna dziennego w wersji pdf i doc

Karta zgłoszenia do opiekuna dziennego- pdf.

Karta zgłoszenia do opiekuna dziennego- word.

W naszej placówce możemy zaopiekować się 54 dzieci:

 • 9 dzieci w opiekunie dziennym
 • 45 dzieci w przedszkolu

Warunki rekrutacji do przedszkola:
Na rok przedszkolny 2021-2022 otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej pt.:
” Promyczek-Przedszkole integracyjne” dla 20 dzieci: dziewczynek i chłopców.
Projekt trwa od 01.09.2021r. do 31.08.2022r.

 • Rekrutacja trwa do 30.04.2021r.
 • Udział w rekrutacji potwierdza wypełniona karta informacyjna zawierająca oświadczenia rodziców.
  Oświadczenia będą punktowane.
 • W dniu 07.05.2021r. rodzice otrzymają informację, czy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.
 • Po zakończonej rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
 • Przy bardzo dużym zainteresowaniu udziałem w projekcie powstaną listy rezerwowe.
 • Przy jednakowej ilości punktów o przyjęciu decydować będzie spełnienie kryterium z wyższą wagą punktową, a w sytuacji kiedy dwie osoby będą spełniały to samo kryterium – kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem rozpoczęcia udziału w projekcie będzie podanie przez uczestnika danych osobowych, takich jak: status na rynku pracy, wiek, płeć, wykształcenie potrzebne do monitorowania wskaźników kluczowych, przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie się uczestnika do przekazania informacji na temat jego sytuacji po opuszczeniu projektu.

Kryteria rekrutacyjne:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub inna opinia o SPRE- 5pkt
 • niepełnosprawność jednego z rodziców- 4pkt
 • samotne wychowanie dziecka- 3pkt
 • wielodzietność rodziny- 2pkt (troje dzieci i więcej)
 • deklaracja powrotu do aktywności zawodowej po przyjęciu dziecka do placówki- 1pkt
 • Dni adaptacyjne dla wszystkich dziewczynek i chłopców odbędą się w dniach 23/25/27.08.2021r.
  -Pierwsza grupa 23.08 g.15-17
  -Druga grupa 25.08 g.15-17
  -Trzecia grupa 27.08 g.15-17
  Na powyższe dni adaptacyjne zapraszamy dzieci z rodzicami.
  Następnie w dniach 30 i 31.08 w godz.09:30-12:30 zapraszamy same dzieci na adaptacje w grupach przedszkolnych. Są to bezpłatnie dni, bez wyżywienia.
 • Umowy z rodzicami będą podpisywane po zakończonej rekrutacji. Z każdym rodzicem będziemy się kontaktować w celu umówienia się na spotkanie.
 • Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia placówki, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod
  nr tel. 606 202 101.