chlopiec2

Rekrutacja dzieci do Przedszkola „PROMYCZEK” trwa przez cały rok kalendarzowy.

Dzieci są przyjmowane według kolejności złożenia wypełnionej Karty Zgłoszenia Dziecka.

Pierwszeństwo mają dzieci, które kontynuują pobyt w przedszkolu oraz ich rodzeństwo.

Nowi kandydaci  wpisywani są na listę po uiszczeniu przez rodziców wpisowego.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Jeśli planują Państwo zapisać dziecko do przedszkola  prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola w celu podpisania umowy i uzgodnienia zasad pobytu (wzór dostępny w przedszkolu).

 

OPŁATY OD 01.09.2020

 

Wpisowe – 200zł

Uiszczenie tej kwoty gwarantuje rezerwacje miejsca w Placówce. Kwota opłaty wpisowego będzie pomniejszała opłatę za czesne w pierwszym miesiącu wykonywania umowy. W przypadku rezygnacji, opłata nie podlega zwrotowi.

Czesne – 600 zł

Rodzeństwo - ZNIŻKA – 20% na drugie dziecko

Przedszkole jest czynne cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00.

Zapewniamy cztery posiłki dziennie (dostarczane przez firmę cateringową) dostosowane do wymagań żywieniowych dzieci.

Koszt całodziennego wyżywienia – 13 zł.

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka zwracana jest stawka żywieniowa w kolejnym miesiącu pobytu.

 

Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są wpłacać czesne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Wpłaty można dokonać gotówką w siedzibie przedszkola lub na konto przedszkola:  Bank Millenium 96 1160 2202 0000 0002 8268 4042.

Czesne obejmuje:

 • pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 06:30 do 18:00;
 • pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • zajęcia dodatkowe
 • udział w imprezach okolicznościowych (np. teatrzyki, bale, uroczystości przedszkolne);
 • upominki urodzinowe.

Za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu (tj. po godzinie 18:00) pobierana jest opłata 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Kwota ta jest doliczana do opłaty za czesne.

Czesne nie zawiera opłaty za wyżywienie.

Rodzice ponoszą dodatkowe koszty związane z wyprawką, zakupem podręczników oraz ubezpieczeniem dziecka i zajęciami dodatkowymi.

 

Oferujemy szeroką  gamę zajęć dodatkowych, których cena wliczona jest w  czesne:

 • GLOTTODYDAKTYKA autorstwa prof. Bronisława Rocławskiego,
 • DZIECIĘCA MATEMATYKA autorstwa prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • RELIGIA,
 • RYTMIKA,
 • ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE,
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE,
 • ZAJĘCIA Z PEDAGOGIKI ZABAWY,
 • ZAJĘCIA KULINARNE,
 • SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI,
 • TEATRZYKI
 • DIAGNOSTYKA LOGOPEDYCZNA.

 

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:

 • JĘZYK ANGIELSKI,
 • NAUKA TAŃCA,
 • SENSORYKA,
 • LOGOPEDIA (zajęcia indywidualne),
 • WYCIECZKI.

 

Realizacja zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu pozwala na wszechstronny rozwój Państwa dzieci co pomoże w osiąganiu sukcesów w nauce szkolnej.