Przedszkole

Informacje o opłatach są wysyłane przez dziennik elektroniczny do 5 dnia każdego miesiąca.

Bierzemy pod uwagę ciężką sytuację jaka obecnie panuje w naszym kraju. Podczas, gdy przedszkola zostają zamknięte z powodu wzrostu zachorowań, Państwo jako rodzice ogromnie nam pomagacie podczas zdalnej nauki. Nasze nauczycielki ze swojej strony przygotowują wszelkie materiały do nauki zdalnej, karty pracy, filmiki z zadaniami oraz filmiki z czytankami dla umilenia czasu dziecka. Lecz to Państwo jako rodzice poświęcacie czas, aby przeprowadzić z dziećmi lekcje.

Również w kwestii opłat za przedszkole jesteśmy elastyczni i podczas, gdy nasza placówka jest zamknięta opłaty czesnego są obniżone do minimum. Naszym celem jest utrzymanie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, po to aby po ponownym otwarciu placówki dzieci mogły wrócić do swoich ulubionych nauczycielek. Opłaty za catering oraz zajęcia dodatkowe nie są naliczane w okresie zamknięcia.

 • Dziewczynki i chłopcy uczestniczący w projekcie „Promyczek-Przedszkole integracyjne”.

  Czesne wynosi 620zł/miesiąc. Opłata jest pobierana z góry za dany miesiąc.

  Opłata zawiera:
  *uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych zgodnych z podstawą programową;
  *udział w dodatkowych zajęciach: matematycznych, cyklicznych (opisanych w ofercie
  „Plan zajęć w przedszkolu Promyczek”);
  *całodzienne wyżywienie: śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek;
  *wyprawka: przybory papiernicze i plastyczne;
  *ubezpieczenie NNW;
  *udział w wydarzeniach i pokazach edukacyjnych tj. teatr, kino, wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego,  które będą się odbywały raz na dwa miesiące (np. wycieczka autokarowa lub przyjazd teatru do placówki). W roku przedszkolnym 09.2021-08.2022 odbędzie się pięć zorganizowanych wydarzeń. W przypadku nie uczestniczenia dziecka w wydarzeniu organizowanym poza przedszkolem, rodzic/opiekun zobowiązany jest zapewnić dziecku opiekę;
  *udział w zajęciach grupowych i indywidualnych (wg potrzeb) w zajęciach z integracji sensorycznej;
  w zajęciach rytmiczno-muzycznych, w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, z logopedą,
  z psychologiem,z oligofrenopedagogiem.
  Dodatkowo płatne:
  -podręczniki wg. aktualnego cennika wydawnictwa-opłata obowiązkowa;
  -j. angielski ok. 50zł za 8 zajęć w mcu-zajęcia dodatkowe dla chętnych;
  -taniec ok.35zł/4 zajęcia w mcu-zajęcia dodatkowe dla chętnych.

 • Pozostałe dziewczynki i chłopcy uczęszczający do przedszkola.

  Czesne wynosi 600zł/miesiąc. Opłata jest pobierana z góry za dany miesiąc.

  Opłata zawiera:
  *uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych zgodnych z podstawą programową,
  *udział w dodatkowych zajęciach: matematycznych, cyklicznych
  (opisanych w ofercie „Plan zajęć w przedszkolu Promyczek”,
  *udział w zajęciach grupowych i indywidualnych (wg potrzeb) w zajęciach z integracji sensorycznej,
  w zajęciach rytmiczno-muzycznych, w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, z logopedą, z psychologiem, z oligofrenopedagogiem.
  *udział w dwóch (jedno wydarzenie na semestr) wydarzeniach i pokazach edukacyjnych tj. teatr, kino, wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego, które będą się odbywały raz na dwa miesiące
  (np. wycieczka autokarowa lub przyjazd teatru do placówki).
  W roku przedszkolnym 09.2021-08.2022 odbędzie się pięć zorganizowanych wydarzeń.
  W pozostałych trzech wydarzeniach udział wraz z opłatą jest dobrowolny.
  W przypadku nie uczestniczenia dziecka w wydarzeniu organizowanym poza przedszkolem, rodzic/opiekun zobowiązany jest zapewnić dziecku opiekę.
  Dodatkowe opłaty:
  *13zł całodzienne wyżywienie: śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek
  *opłata 150zł/rok wyprawka na przybory papiernicze i plastyczne- opłata obowiązkowa
  *opłata za podręczniki wg. aktualnego cennika wydawnictwa- opłata obowiązkowa
  *opłata ok 23zł/rok za ubezpieczenie NNW dziecka- opłata dobrowolna
  *j. angielski ok. 50zł za 8 zajęć w mcu-zajęcia dodatkowe dla chętnych
  *taniec ok.35zł/4 zajęcia w mcu-zajęcia dodatkowe dla chętnych.

  Dla rodzeństwa uczęszczającego do placówki, przygotowaliśmy 20 % zniżki na opłatę czesnego za przedszkole dla jednego dziecka.
  W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu łącznie przez 2 tygodnie (10 dni roboczych nieprzerwanie następujących po sobie) przewidziana jest jednorazowa zniżka czesnego w kwocie 100zł bez podania przyczyny nieobecności (choroba/wyjazd/wakacje).