Regulamin opiekuna dziennego

REGULAMIN

 • Opiekun Dzienny jest otwarty w dni powszednie w godzinach 7:00 – 17:00.
 •  Rodzice lub pisemnie upoważnione osoby zobowiązane są odebrać dziecko do godziny 17.
 •  Osoba przyprowadzająca dziecko do Opiekuna  powinna w szatni przygotować je do pobytu
  w placówce, a następnie przekazać je opiekunowi.
 •  Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić odbiór dziecka pracownikowi. Opiekun przekazuje dziecko rodzicowi lub innej osobie. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 • Rodzice zobowiązani są do telefonicznego poinformowania o nieobecności dziecka do godziny 8:00. Wówczas placówka dokona stosownych odliczeń.
 •  Opiekun Dzienny jest czynny przez cały rok, także w wakacje. Z wyłączeniem 24.12. oraz dni między świętami, które są podawane na początku roku przedszkolnego.
 • Odpłatność za Opiekuna Dziennego obowiązuje przez cały rok, także w przypadku nieobecności dziecka w placówce.
 •  W Opiekunie Dziennym dzieci jedzą 4 posiłki:
  a)Śniadanie o godzinie 9:00
  b)Obiad- zupa o godzinie 11:30
  c)Obiad- II danie o godzinie 14:00
  d)Podwieczorek o godzinie 15:30