O nas

Placówka prężnie działa od września 2013r. Założycielem oraz dyrektorem jest Małgorzata Urban, posiadająca wyższe wykształcenie pedagogiczne. Osoba o wieloletnim doświadczeniu pracy
z dziećmi. Życzliwa w stosunku do rodziców, wychowanków i całego personelu
oraz podążająca za potrzebami dziecka.

 • Na początku działalności edukacyjnej były dwie grupy przedszkolne, następnie w 2015r. dołączyły maluszki od 1 roku życia w opiekunie dziennym, a od września 2021r. będziemy mogli zaopiekować się łącznie 54 dzieci w wieku od 1 do 5 lat. Wszystkim dziewczynkom i chłopcom zapewniamy profesjonalną opiekę 
  i edukację poprzez stworzenie domowej atmosfery, pełnej akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej do projektu „Promyczek-Przedszkole integracyjne” nasza oferta od września 2021r. rozwinie się o dodatkowe grupy integracyjne.
 • W ramach unijnego projektu wszystkie dziewczynki i chłopcy uczęszczający do przedszkola będą mogli korzystać
  z dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne. Zostaną objęte wsparciem wyrównywania deficytów występujących u dzieci w wieku przedszkolnym. Będą uczestniczyły w zajęciach grupowych: logopedycznych, z psychologiem, z integracji sensorycznej,  rytmiczno-muzycznych oraz w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
 • Dzieci o specjalnych potrzebach rozwoju i edukacji (SPRE) w tym dzieci z niepełnosprawnością objęte będą także zajęciami indywidualnymi zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psycho-ruchowymi. Dodatkowo tylko dzieci o SPRE otrzymają wsparcie w postaci zajęć z oligofrenopedagogiem.
 • Zaletami grup integracyjnych dla dzieci o SPRE, obserwujących na co dzień swoich rówieśników jest to iż nabierają większej pewności siebie, odnajdują swoje miejsce w środowisku, uczą się odważniej patrzeć na świat oraz nawiązują kontakty społeczne.
 • Dzieci zdrowe, przebywając z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się większej tolerancji wobec innych, akceptacji odmienności, odpowiedzialności i życzliwości, otwartości na problemy innych, opiekuńczości oraz troski o innych.
 • Naszym celem jest stworzenie placówki przyjaznej dziewczynkom i chłopcom oraz zapewnienie im  prawidłowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnej dojrzałości. Chcemy wypracować w dzieciach  poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości. Stały  kontakt z rówieśnikami rozwija poczucie koleżeństwa i akceptacji w grupie co stanowi nieoceniony dar zapewniający udany start w życie naszym pociechom.
 • Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie kierunkowe oraz  wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, a jej priorytetem jest pozytywne motywowanie oraz właściwe oddziaływanie na naszych podopiecznych.
 • Promyczek jest otwarty na  współpracę z rodzicami oraz na  wszelkie nowości. Zależy nam na tym, aby nasze przedszkole było miejscem ciekawym, przyjaznym, a dziewczynki i chłopcy, którzy są pod naszą opieką będą mogli odkrywać i rozwijać swoje talenty i możliwości.