Glottodydaktyka

Glottodydaktyka jest to metoda prof. B. Rocławskiego przygotowująca już  bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania. Pozwala w pełni wykorzystać tendencję dziecka do zabawy, a więc uczy dzieci poprzez zabawę.

Podstawą programu  prof. Rocławskiego jest stwierdzenie, że zabawy dydaktyczne przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania, należy  wprowadzić  jak najwcześniej , już w najmłodszej grupie przedszkolnej, by uniknąć nadmiaru stresów w momencie rozpoczęcia nauki w  szkole.  Tym samym  wydłuża czas przygotowania dziecka do nauki.

Metoda ta sprzyja kształtowaniu słuchu fonetycznego, a więc stopniowo wprowadza dzieci w świat głosek, ułatwiając im drogę do czytania.   Dzieci mają również kontakt  z literami, zarówno pisanymi jak i drukowanymi. Bawiąc się nimi, ćwiczą umiejętność porównywania i identyfikowania liter, czyli  rozwijają swoją percepcję wzrokową, tak ważną w procesie nauki.

Pracując z dzieckiem metodą „glottodydaktyczną”, już od przedszkola można zapewnić mu osiągnięcie sukcesu w szkole, która w najwyższym stopniu zależy od wyników w nauce czytania i pisania.

Glottodydaktyka jest to metoda prof. B. Rocławskiego przygotowująca już  bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania. Pozwala w pełni wykorzystać tendencję dziecka do zabawy, a więc uczy dzieci poprzez zabawę.

Podstawą programu  prof. Rocławskiego jest stwierdzenie, że zabawy dydaktyczne przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania, należy  wprowadzić  jak najwcześniej , już w najmłodszej grupie przedszkolnej, by uniknąć nadmiaru stresów w momencie rozpoczęcia nauki w  szkole.  Tym samym  wydłuża czas przygotowania dziecka do nauki.

Metoda ta sprzyja kształtowaniu słuchu fonetycznego, a więc stopniowo  wprowadza dzieci w świat głosek, ułatwiając im drogę do czytania.   Dzieci mają również kontakt  z literami, zarówno pisanymi jak i drukowanymi. Bawiąc się nimi, ćwiczą umiejętność porównywania i identyfikowania liter, czyli  rozwijają swoją percepcję wzrokową, tak ważną w procesie nauki.

Pracując z dzieckiem metodą „glottodydaktyczną”, już od przedszkola można zapewnić mu osiągnięcie sukcesu w szkole, która w najwyższym stopniu zależy od wyników w nauce czytania i pisania.